Jamstvo za sklopiva vrata

Uvjeti jamstva za sklopiva vrata

Marley Deutschland GmbH pruža 10 godina jamstva na označene artikle sklopivih vrata. Jamstvo proizlazi iz slijedećih jamstvenih uvjeta:

 

  1. Marley Deutschland GmbH jamči da su sklopiva vrata isključivo proizvedena od najkvalitetnijih sirovina te da podliježu strogim provjerama kvalitete. Stoga jamčimo minimalno 10-godišnju funkcionalnost.
  2. Ovo jamstvo vrijedi samo za novo proizvedena sklopiva vrata koja su kupljena od Marley Deutschland GmbH odnosno ovlaštenog distributera te koja se koriste za uobičajenu namjenu u stambenom prostoru. Jamstvo uvjetuje stručno postavljanje prema uputama za montažu i instalaciju, pravilan tretman i redovito održavanje. Jamstvo izostaje kod komercijalne, javne ili nenamjenske uporabe, kao i kod ugradnje u vanjskom prostoru. Samostalne i tehničke izmjene ili nanošenje boja, lakova i tomu sličnom također uvjetuju izostankom jamstva.
  3. Jamstvo obuhvaća nedostatke koji proizlaze iz grešaka u materijalu ili izradi. Potrošni materijali su isključeni iz jamstva. Marley Deutschland GmbH će nedostatke besplatno i po vlastitoj odluci ukloniti zamjenom ili popravkom. Zamjena je ograničena na identičan proizvod ili proizvod jednakog omjera cijene.
  4. Zakonska prava ostaju nepromijenjena. Ako jamstvo koje pruža Marley Deutschland GmbH prelazi zakonska jamstvena prava, isto ne vrijedi za zakonska jamstvena prava, posebice ako se radi o obavezi plaćanja naknade štete ili preuzimanje troškova prijevoza, putarine, rada ili sl.
  5. Jamstveni period iznosi 10 godina od datuma kupnje. Jamtsvo ima pravni učinak samo uz prikaz originalnog računa, odn. blagajničke potvrde (uz navod datuma kupnje i imena distributera odnosno trgovca) zajedno s neispravnim proizvodom. Utvrđene nedostatke potrebno je odmah prijaviti tvrtki Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf, SR Njemačka.

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: