Zaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka

1. dio

Zaštitu podataka doživljavamo vrlo ozbiljno pa vas ovim putem želimo obavijestiti kako obrađujemo vaše podatke kao i koja su vaša prava i obveze na temelju propisa u vezi sa zaštitom podataka.

Informacije o zaštiti podataka u okviru naše obrade podataka prema člancima 13., 14. i 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP, GDPR)

1. Ime i kontaktni podaci voditelja obrade

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 28
31515 Wunstorf
Telefon: 05031 53-0
Telefaks: 05031 53-271
E-adresa: info@marley.de

Direktori: Peter Heine, Frank Thielen

2. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Adresa kao pod 1.
E-adresa: datenschutz@marley.de

3. Svrhe obrade i pravne osnove

a. Sklapanje ugovora

U svrhu namjere sklapanja ugovora, obrazloženja i izvršavanja ugovornih odnosa i odnosa između isporučitelja i kupca, uključujući isporuku, plaćanje i možebitna jamstva ili proizvođačeva jamstva, osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-adrese, kontaktni podaci osoba za kontakt, brojevi kupaca kao i brojevi narudžbi i isporuka naših dobavljača, kupaca, drugih poslovnih partnera i zainteresiranih osoba obrađujemo na temelju članka 6., st. 1. b) OUZP-a.

Ako nam ne date svoje osobne podatke (npr. adresu za isporuku), može se dogoditi da neće biti moguće sklopiti ugovor.

b. Zaštićeno područje za kupce

Određene informacije i usluge stavljamo na raspolaganje svojim kupcima u zaštićenom području za kupce. Za prvu registraciju prijave trgovca potrebni su nam sljedeći podaci: korisničko ime, lozinka, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja i e-adresa.

Te podatke prikupljamo zašto što moramo provjeriti zakonitost uporabe zaštićenog područja za naše poslovne partnere. Nakon uspješne prve registracije moguća je prijava s korisničkim imenom i lozinkom. Obrada podataka u svrhu registracije odvija se na temelju izvršavanja ugovora iz članka 6., st. 1. b) OUZP-a.

c. Obrazac za kontakt

Ako želite upotrebljavati naš obrazac za kontakt koji je dostupan svima, polja s vašim imenom (alternativa: korisničko ime) i e-adresom označena su kao obvezna polja za osobnu komunikaciju s vama.

Obrada podataka u svrhu stupanja u kontakt s nama temelji se na vašoj dobrovoljnoj privoli u skladu s člankom 6., st. 1. a) OUZP-a. Svi su ostali podaci koje nam predate su dobrovoljni, npr. vaša adresa.

d. E-bilten (i pružatelji usluga slanja e-biltena)

Nudimo vam e-bilten kojim vas informiramo o aktualnim događajima, savjetima i ponudama. Ako se želite prijaviti za primanje e-biltena, izjavljujete da ste suglasni s primanjem i objašnjenim postupkom. E-bilten se šalje preko pružatelja usluga kajomi GmbH, 82152 Martinsried (izvršitelj obrade prema članku 28. OUZP-a). Informacije o odredbama zaštite podataka pružatelja usluga pronaći ćete na stranici https://www.kajomi.de/datenschutz/

Povlačenje privole i otkazivanje U svakom trenutku možete povući privolu za primanje e-biltena i na taj način otkazati primanje. Kada otkažete primanje, vaši će osobni podaci biti obrisani ili blokirani ako ne postoje nikakve druge ugovorne ili zakonske obveze za čuvanje.

e. Usavršavanje proizvoda / poboljšanje usluge / oglašavanje (prikupljanje podataka)

Navedene podatke obrađujemo u svrhu brige o kupcima odnosno poslovnim odnosima, u svrhu marketinga i oglašavanja naših vlastitih proizvoda i usluga. U tom se smislu obrada provodi na temelju članka 6., st. 1. f) OUZP-a. Naš legitimni interes za obradu vaših podataka proizlazi iz naših nastojanja oko oglašavanja i prodaje naših vlastitih proizvoda i usluga.

f. Funkcija komentara

Ako na ovoj mrežnoj stranici ostavite poruku ili komentar, vaša će IP adresa biti pohranjena tijekom 7 dana. To se odvija zbog našeg legitimnog interesa u smislu članka 6., st. 1. f) OUZP-a i služi našoj sigurnosti kao vlasnika mrežne stranice: Ako je vaš komentar u suprotnosti s mjerodavnim pravom, odgovornost za to možemo snositi mi, stoga je naš interes znati identitet autora komentara odnosno poruke.

g. Informacije o bonitetu / zakonske obveze

Pri kupnji robe preko naše e-trgovine obrađujemo vaše podatke koje smo dobili u okviru pružanja gospodarskih informacija (npr. EOS-KSI) sukladno uvjetima propisanima zakonom i to radi provjere boniteta ili popisa sankcija. U tom se smislu obrada vaših podataka odvija na temelju članka 6., st. 1. f) OUZP-a. Cilj našeg legitimnog interesa za obradu vaših podataka jest primanje ugovorom dogovorene protučinidbe za naše usluge (npr. plaćanje računa).

h. Prikupljanje od strane treće strane

Ako u svrhu namjere sklapanja ugovora od novih poslovnih partnera dobijemo adrese vanjskih pružatelja usluga, kod prvog stupanja u kontakt, osim ove izjave o obradi podataka u skladu s člankom 14., st. 2. f) OUZP-a, navest ćemo i izvor podataka.

4. Primatelj ili kategorije primatelja

Prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama odvija se prijenosom

 • u okviru pravnih obveza (članak 6., st. 1. c)
 • poduzećima koje angažiramo za izvršavanje ugovornih obveza i odnosa između isporučitelja i kupca (članak 6., st. 1. b)
 • na temelju legitimnog interesa (članak 6., st.1. f) za gospodarsko i učinkovito poslovanje našeg poduzeća
 • Ako se na našoj mrežnoj stranici upotrebljavaju sadržaji ili usluge trećih ponuđača čije se sjedište nalazi u trećoj zemlji (izvan EU-a/EGP-a), valja pretpostaviti da se i podaci prenose u dotičnu zemlju. Prijenos se odvija ako postoji odgovarajuća razina sigurnosti ili zakonsko dopuštenje.
 • Specijaliziranim pružateljima usluga koji prema našim uputama i na našu odgovornost pružaju usluge za nas u okviru navedenih svrha (izvršitelj obrade), npr. pružatelji IT usluga (članak 28. OUZP-a). U to se ubrajaju i portali za slanje prijava softgarden https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz-webseite/ i AUBI-plus https://www.aubi-plus.de/datenschutz/ 

Svi ostali podaci prosljeđuju se trećim stranama samo uz vašu izričitu privolu.


5. Razdoblje pohrane

Vaše podatke ne čuvamo dulje nego što su nam potrebni za dotičnu svrhu obrade. Ako podaci više nisu potrebni za izvršavanje ugovornih ili zakonskih obveza, redovito ih brišemo osim ako ih ne moramo dalje čuvati tijekom određenog roka. Za to mogu postojati dva razloga:

 • izvršavanje trgovačkih ili porezno pravnih obveza čuvanja
 • pribavljanje dokaza za pravne sporove u okviru zakonskih propisa o zastari

Vaše podatke možemo dalje čuvati i ako ste nam zato izričito dali privolu.

6. Prava ispitanika

Vi imate sljedeća prava:

 • na temelju članka 15. OUZP-a pravo na pristup pohranjenim osobnim podacima, primateljima vaših podataka, planiranom razdoblju pohrane
 • pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor
 • pravo na prenosivost vaših podataka koje vam moramo predati u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu
 • pravo na povlačenje obrade podataka koja se temelji na privoli, uz djelovanje za budućnost
 • Na temelju članka 16. OUZP-a imate pravo bez odgađanja tražiti ispravak svojih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji su pohranjeni kod nas.
 • Na temelju članka 17. OUZP-a imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka koji su kod nas pohranjeni osim ako obrada nije potrebna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze, zbog javnog interesa ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • Na temelju članka 18. OUZP-a imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali se vi protivite njihovu brisanju i mi više ne trebamo te podatke, ali ih vi trebate radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili ste podnijeli prigovor na obradu u skladu s člankom 21. OUZP-a.
 • Na temelju članka 20. OUZP-a svoje osobne podatke, koje ste nam stavili na raspolaganje, imate pravo od nas dobiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ili zatražiti prijenos svojih podataka drugom voditelju obrade.

Ako sumnjate na to da su vašim podacima povrijeđena prava zaštite podataka ili da će to biti, na temelju članka 77. OUZP-a imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo za zaštitu podataka koje je nadležno za Marley Deutschland GmbH možete dobiti na sljedećoj adresi:

Državni povjerenik za zaštitu podataka Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

7. Pravo na ulaganje prigovora

Ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa u skladu s člankom 6., st. 1, točka 1., podtočka f) OUZP-a (npr. u svrhu istraživanja tržišta ili izravnog marketinga), imate pravo u skladu s člankom 21. OUZP-a uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, ali samo ako postoje razlozi suprotni takvoj obradi podataka i povezani s vašom posebnom situacijom.

8. Ne provodimo automatizirane odluke (izradu profila).

 

2. dio

1. Kolačići

Upotrebljavamo kolačiće radi boljeg vođenja korisnika. Uporabom kolačića pojednostavljuje se uporaba mrežnih stranica za korisnika. Bez kolačića određene se stranice ne mogu uopće otvoriti ili se ne mogu otvoriti bez pogreške. Ti su razlozi ujedno i legitimni interes za takvu obradu podataka u smislu članka 6., st. 1., točka f OUZP-a (uporaba kolačića u svrhu analize obrađena je na drugom mjestu). Uobičajeni preglednici imaju mogućnost postavki za onemogućivanje kolačića. Svoj preglednik možete namjestiti tako da vas obavijesti o ostavljanju kolačića i da samo u pojedinačnim slučajevima odobravate kolačiće, isključite prihvaćanje kolačića ili aktivirate automatsko brisanje kolačića u trenutku zatvaranja preglednika. Ako provedete odgovarajuće postavke, nije zajamčeno da ćete moći bez ograničenja pristupiti svim funkcijama ove mrežne stranice.

2. Analitički programi

Google Analytics

Ova mrežna stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu za analizu interneta društva Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i koje omogućuju analizu vaše uporabe mrežne stranice. Informacije koje kolačići prikupe o vašoj uporabi ove mrežne stranice u pravilu se prenose poslužitelju društva Google u SAD i ondje pohranjuju. Ako se na ovoj mrežnoj stranici aktivira anonimizacija IP adrese, Google će vašu IP adresu skratiti u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Potpuna će se IP adresa samo u iznimnim slučajevima prenijeti poslužitelju društva Google u SAD i ondje skratiti. Google će te informacije po nalogu vlasnika ove mrežne stranice upotrebljavati kako bi analizirao vašu uporabu mrežne stranice, izradio izvještaje o aktivnostima na mrežnoj stranici i vlasniku mrežne stranice pružio ostale usluge povezane s uporabom mrežne stranice i uporabom interneta. IP adresa koja se u okviru programa Google Analytics prenese s vašeg preglednika neće se povezivati s drugim podacima društva Google. Odgovarajućom postavkom svojeg softvera za pregledavanje interneta možete spriječiti pohranjivanje kolačića, no svakako vas želimo upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći iskoristiti sve funkcije ove mrežne stranice. Osim toga, prikupljanje podataka koje kolačić prikupi i koji se odnose na vašu uporabe mrežne stranice (uklj. vašu IP adresu) od društva Google kao i obradu tih podataka od društva Google možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici.

Ostale informacije o uporabi vaših podataka od društva Google pronaći ćete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Pohranjivanje kolačića programa Google Analytics temelji se na članku 6., st. 1., točka f OUZP-a. Vlasnik mrežne stranice ima legitiman interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao svoju ponudu na mreži i svoje oglašavanje, što dakle služi i financiranju kao i kupcima usmjerenoj uporabi, prilagodbi i ažuriranju mrežne stranice.

Na ovoj je mrežnoj stranici aktivirana anonimizacija IP adrese.


3. Facebook, Custom Audiences i usluge oglašavanja preko Facebooka

3.1. U okviru naše ponude na mreži zbog našeg legitimnog interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naše ponude i u te svrhe upotrebljavamo takozvani „Facebook Pixel“ društvene mreže Facebook u vlasništvu društva Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA odnosno ako ste stanovnik EU-a, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“).

3.2. Facebook je certificiran prema sporazumu Štit privatnosti te stoga jamči pridržavanje europskih propisa o zaštiti podataka. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

3.3. Facebook pomoću usluge Facebook Pixel može korisnike naše mrežne ponude odrediti kao ciljnu skupinu za prikazivanje oglasa (tzv. „Facebook Ads“). Mi u skladu s time upotrebljavamo Facebook Pixel kako bismo oglase Facebook Ads koje smo aktivirali prikazali samo onim korisnicima Facebooka koji su pokazali zanimanje za našu mrežnu ponudu ili imaju određena svojstva (npr. interes za određene teme ili proizvode koji se određuju na temelju posjećenih mrežnih stranica) koja prenosimo Facebooku (tzv. „Custom Audience“, prilagođena publika). Pomoću usluge Facebook Pixel želimo osigurati da naši oglasi Facebook Ads odgovaraju potencijalnim interesima korisnika i da im ne dosađuju. Uz to, pomoću usluge Facebook Pixel možemo analizirati učinkovitost oglašavanja na Facebooku u statističke svrhe i u svrhe istraživanja tržišta tako da vidimo jesu li korisnici nakon klika na oglas na Facebooku preusmjereni na našu mrežnu stranicu (tzv. „Conversion“, konverzija).

3.4. Kada se otvori naša mrežna stranica, Facebook automatski integrira Facebook Pixel i može na vaš uređaj pohraniti tzv. kolačiće, tj. malu datoteku. Ako se nakon toga prijavite na Facebook ili posjetite Facebook dok ste prijavljeni, u vašem se profilu bilježi posjet našoj mrežnoj ponudi. Podaci prikupljeni o vama za nas su anonimni i ne pružaju nam nikakve informacije o korisnikovu identitetu. No, Facebook pohranjuje i obrađuje podatke tako da je moguće povezivanje s dotičnim korisničkim profilom pa ih može upotrebljavati Facebook, a mogu se upotrebljavati i u marketinške svrhe i za oglašavanje. Ako smo obvezni prenositi podatke Facebooku radi unakrsne provjere, oni se u pregledniku lokalno kodiraju i tek zatim šalju Facebooku preko osigurane https veze. To se odvija samo u svrhu uspostave unakrsne provjere s podacima koje je Facebook također kodirao.

3.5. Obrada podataka koju provodi Facebook odvija se u okviru Facebook-ovih Pravila o upotrebi podataka. U skladu s tim opće napomene o prikazu oglasa Facebook Ads pronaći ćete u Facebook-ovim Pravilima o upotrebi podataka: www.facebook.com/policy.php. Posebne informacije i pojedinosti o usluzi Facebook Pixel i njezinu načinu rada pronaći ćete u Facebook-ovoj rubrici Pomoć: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

3.6. Možete se usprotiviti prikupljanju od usluge Facebook Pixel i uporabi vaših podataka za prikaz oglasa Facebook Ads. Kako biste namjestili koje će vam se vrste oglasa prikazivati na Facebooku, možete otvoriti stranicu na Facebooku i ondje slijediti upute za namještanje oglasa na temelju uporabe: www.facebook.com/settings. Postavke se obavljaju neovisno o platformi, tj. preuzimaju se na sve uređaje kao što su stolna računala ili mobilni uređaji.

Kako biste spriječili prikupljanje vaših podataka preko usluge Facebook Pixel na našoj mrežnoj stranici, kliknite na sljedeću poveznicu: Facebook odustani (opt out) Napomena: Ako kliknete na poveznicu, na vaš će se uređaj pohraniti kolačić „Opt Out“. Ako brišete kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovno kliknuti na poveznicu. Opt Out / odustani vrijedi samo u pregledniku koji upotrebljavate i samo na našoj mrežnoj domeni na kojoj ste kliknuli na poveznicu.

3.7. Uporabi kolačića koji služe za mjerenje dosega i u marketinške svrhe možete se usprotiviti i preko stranica za deaktivaciju Inicijative za mrežno oglašavanje (Network Advertising Initiative) (http://optout.networkadvertising.org/) kao i na američkoj mrežnoj stranici (http://www.aboutads.info/choices) ili na europskoj mrežnoj stranici (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Zbog našeg legitimnog interesa za analizu, optimizaciju i rad naše mrežne ponude (u smislu članka 6., st. 1., točka f. OUZP-a) ova mrežna stranica upotrebljava dodatak Facebook Social Plugin u vlasništvu društva Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integracija je vidljiva po logotipu Facebooka odnosno po pojmovima „Like“, „Sviđa mi se“, „Podijeli“ u Facebook-ovim bojama (plava i bijela). Informacije o svim Facebook-ovim dodacima pronaći ćete na sljedećoj poveznici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. pridržava se europskih propisa o zaštiti podataka i certificiran je u skladu sa sporazumom Štit privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Dodatak uspostavlja izravnu vezu između vašeg preglednika i Facebook-ovih poslužitelja. Vlasnik mrežne stranice nema nikakav utjecaj na prirodu i opseg podataka koje dodatak prenosi poslužiteljima društva Facebook Inc.. Informacije o tome pronaći ćete ovdje: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Dodatak informira društvo Facebook Inc. o tome da ste vi kao posjetitelj posjetili ovu mrežnu stranicu. Pritom postoji mogućnost da će vaša IP adresa biti pohranjena. Ako ste tijekom posjeta ovoj mrežnoj stranici bili prijavljeni na svoj račun na Facebooku, navedene će se informacije povezati s njime.

Ako upotrebljavate funkcije dodatka – recimo, podijelite neku poruku ili kliknete na „Like“ –, odgovarajuće će se informacije prenijeti i društvu Facebook Inc.

Ako želite spriječiti da Facebook Inc. poveže te podatke s vašim računom na Facebooku, prije posjeta ovoj mrežnoj stranici odjavite se s Facebooka i obrišite pohranjene kolačiće. Preko svojeg profila na Facebooku možete provesti ostale postavke u vezi obrade podataka o svrhe oglašavanja ili se usprotiviti uporabi vaših podataka za oglašavanje. Postavkama možete pristupiti ovdje:

Koje podatke, u koju svrhu i u kojem opsegu prikuplja, upotrebljava i obrađuje Facebook i koja prava i mogućnosti postavki imate za zaštitu svoje privatnosti, možete pročitati u Facebook-ovim Pravilima o upotrebi podataka. Njih ćete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

4. MyFonts Counter

Naša mrežna stranica isporučuje Webfontove radi boljeg prikaza sadržaja. Za kontrolu licencije za Webfont upotrebljava se MyFonts Counter. Counter je usluga za analizu interneta društva MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. U okviru te usluge provodi se bilježenje pregleda stranice u kojem se posjeti mrežnoj stranici broje radi statistike te se prosljeđuju društvu MyFonts. MyFonts pritom prikuplja samo anonimizirane podatke. Podaci se prosljeđuju ako se u vašem pregledniku aktivira kod JavaScript. Kako biste spriječili bilo kakvo izvođenje koda JavaScript usluge MyFonts, možete instalirati blokadu JavaScripta (npr. www.noscript.net). Ostale informacije o usluzi MyFonts Counter pronaći ćete u pravilima zaštite podataka društva MyFonts na stranici https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum- tracking-von-webschriften/

 

5. Kodiranje pomoću SSL certifikata

Ova stranica upotrebljava kodiranje pomoću SSL certifikata radi sigurnosti i zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja kao što su primjerice upiti koje nam šaljete kao vlasniku stranice. Kodiranu vezu možete prepoznati po tome da se adresni redak preglednika mijenja iz http:// u https:// kao i po simbolu lokota u adresnom retku preglednika. Ako je aktivirano kodiranje pomoću SSL certifikata, treće strane ne mogu očitavati podatke koje nam prenosite.

 

3. dio

Aktualnost i izmjene ove izjave o zaštiti podataka

Zbog usavršavanja naše mrežne stranice ili promjene zakonskih odnosno upravnih propisa može biti potrebna izmjena ove izjave o zaštiti podataka. Aktualnu verziju pronaći ćete na stranici http://www.marley.de/de/metamenue/datenschutz/index.htm.

Stanje: 17. siječnja 2020.


Download

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: