Montaža grijanja

DreMa  aluminijska cijev spajanja spaja prednosti koje imaju plastika i aluminij u poređenju s kemijskim svojstvima i stabilnosti oblika. U slučaju naknadne instalacije najjednostavnije je imati nadžbuknu Marley lajsnu podnožja kroz koju prolaze vodovi umjesto štemati zid.

Marley DreMa sustav je savršeno prikladan za klasično i ekonomsko polaganje dvostrukog cijevnog sustava. DreMa aluminijske cijevi spajanja su 100% bez kisika. Na taj način se minimizira pojava korozije u radijatorima.  Kod polaganja vodite računa o uredbi o uštedi energije i uputama o polaganju aluminijske cijevi spajanja iz područja sustava za pitku vodu.

Brtvljenje ispitano prema DIN 18380

Prije zatvaranja zidnih otvora odnosno prije nanošenja podnih obloga, potrebno je natlačiti vodovodne cijevi s 1,3-strukim tlakom ukupnog tlaka uređaja.

Pojedinačno priključenje polaganjem u podnoj oblozi na primjeru kompaktnog radijatora

Kod pojedinačnog priključenja na svaki se radijator od razdjelnika priključuje dovod i povrat (Ø 16 aluminijske cijevi spajanja do 3,5 KW). Čepom razdjelnika (100) ozračuje se uređaj. Kompaktni radijatori se priključuju na termostatski ventil s lukom (104), dvostruki cjevni ventil (105) i cijev preusmjeravanja (112). Povratni vod je uvijek vanjska cijev (na artiklu označeno strelicom).  Za točnu regulaciju temperature upotrijebite termostatsku glavu (108).

Priključak odvojka kod montaže u lajsnu podnožja na primjeru kompaktnog radijatora s ventilom

Kod priključaka odvojaka možete montirati nekoliko radijatora jedan iza drugog.  Kompaktni radijator s ventilom priključuje se na dvostruki cijevni ventil (106 odn. 107). Kod radijatora s 1 /2“ IG potrebana je dodatna spojka (2).  Za učinak grijanja do 7 KW koristite Ø 20 aluminijsku spojnu cijev, a za unčinke grijanja do 3,5 KW  Ø 16 aluminijsku spojnu cijev. Moguć je prijelaz sa Ø 20 mm na Ø 16 mm na križnom priključku (109). Povratni vod se nalazi vani. Vodite računa o položaju križnog priključka (vidi sliku a). Za priključivanje križnog priključka na radijator možete koristiti luk za križne priključke (112) ili armaturna crijeva koja je jednostavno montirati (115).


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: