Ostali primjeri montaže

Dvostruka kutija

Uporabom dvostrukih kutija (11), instalacijom prstena postiže se veći volumen strujanja, a izbjegavaju se dugačka vremena zadržavanja.

Nadžbukno mjesto oduzimanja

Sa zidnim kutnicima (13, 14) možete brzo i jednostavno postaviti nadžbukni priključak. Priključivanjem crijeva koristite armature sa sigurnosnim kombinacijama (86), kako biste zaštitili pitku vodu od nečistoća i povratne vode.

Vanjsko mjesto oduzimanja

Kod priključka vanjskog mjesta oduzimanja (preporučujemo Ø 20 aluminijsku spojnu cijev) predvidite kuglastu slavinu s pražnjenjem (83) kao opciju pražnjenja za zaštitu od zamrzavanja tijekom zimskog perioda. Ventil pražnjenja se mora nalaziti između ručke slavine i mjesta oduzimanja. Priključne navoje na kuglastoj slavini nabrtvite teflon trakom (73).

Razdjelnik

Kako bi se snabdjelo više mjesta oduzimanja, 1" razdjelnik  (80, 81) zabrtvite i obavijte teflon trakom (73). Teflon traku koristite štedljivo. Kuglastu slavinu (82) i spojku 1" AG (32) također zabrtvite teflon trakom. Nepotrebne odljeve zatvorite kapicom za razdjelne odljeve (63). Otvorenu stranu razdjelnika zatvorite čepom razdjelnika (61).

Razdjelna kutija

U razdjelnu kutiju (119) možete instalirati do 7 odljeva za toplu i hladnu vodu. Razdjelnik za hladnu vodu montirajte dolje. Uporabom slavine zatvaranja za razdjelne odljeve (64) možete zatvoriti pojedinačni odvojak u slučaju popravaka na armaturi oduzimanja.

 

Kraj uzlaznog voda

Za omogućavanje proširenja tavana potrebno je opskrbiti uzlazni cjevovod  s adapterom za Ø 26 od aluminija (45) i spojkom 1" IG (34) te zatvoriti čepom razdjelnika (61).

Razmaci obujmica

Aluminijske spojne cijevi pričvršćuju se obujmicama za zaštitu od buke (89, 90, 91). DreMa obujmice za zaštitu od buke možete koristiti kao čvrtse (FS) ili pomične obujmice (GS). Čvrste obujmice se kod uzlaznih cijevi postavljaju u području odvojaka. U području kutova, do slijedećeg mjesta pričvršćivanja (0,4 m) postavite savitljivo koljeno. Kod polaganja vodite računa o mogućem produžavanju cijevi.

Prijelaz na različite promjere cijevi

Ovisno o primjeni, DreMa aluminijske spojne cijevi možete kombinirati s različitim promjerima. Dodatno možete spojiti savitljive PE-X cijevi Ø 16 x 2,2 mm u sustavu cijev u cijev. Tako je moguća izmjena oštećene cijevi.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: