Montaža kutnog krovnog oluka na krovu terase

Često je terasa prekrivena valovitom ili rebrastom pločom. Kako biste proslijeđivali oborinske vode ili ih sakupljali, potreban Vam je krovni oluk. Slijedeće slike prikazuju kako se montira Marley kutni krovni oluk na krovu prekrivenom rebrastom pločom. 

Bez problema ćete na valovitim i dvostruko rebrastim pločama posebnim držačima pričvrstiti kutni krovni oluk.  Za početak, pričvrstite plastični držač oluka an držač valovitog i rebrastog držača. Potom gurnite i zavrnite gornji dio na valovitu ploču.

Usmjerite prvi plastični držač oluka na valovitoj ploči:

Prednji rub valovite ploče mora za ⅓  stršiti u oluk. Kako biste osigurali siguran protok oborinskih voda, potrebno je na svakih 10 m montirati nagib od 2 do 3 cm.

Pričvrstite dvostruku špagu na najvišem i najnižem dijelu držača oluka te ju zategnite od prvog do zadnjeg držača.

Razmak držača oluka smije iznositi maksimalno 50 cm.

Marley specijalno ljepilo i Marley specijalno sredstvo za čišćenje su optimalno podešeni na kakvoću plastike te jamče sigurno i dugotrajno neporopusno lijepljenje.

Zadnje krajeve prije lijepljenja dobro očistite te tanko premažite Marley specijalnim ljepilom.

Krajnje dijelove možete upotrijebiti lijevo i desno.

Postavite potporanj odvoda te odredite i označite točno mjesto odvoda.

Rupu za odvod  jednostavno urežite  nastavkom pile za rupe.

Za svako piljenje vrijedi: rubove prije lijepljenja potrebno dobro očistiti.

Potporanj oluka i krovne oluke očistite u području lijepljenja s Marley sredstvom za čišćenje krovnih oluka. Potom nanesite ljepilo i zalijepite potpornje.

Krovni oluk finom pilom izrežite na željenu dužinu.

Savjet: za dobre i ravne rezove trebate koristiti policu za rezanje ili ladicu s utorom.

Krajeve dobro očistite.

Dijelove krovnih oluka umetnite u plastične držače.

Kada spajate dva oluka, morate koristiti zdjelicu spajanja. Nanesite ljepilo na unutarnje strane zdjelice spajanja i gurnite krajeve oluka u zdjelicu.

Kako biste bili sigurni da ste sve dobro postavili, provjerite nagib libelom.

Za priključak krovnog oluka na okomiti žlijeb postavite potporanj na koljeno. Potom izmjerite razmak do suprotnog koljena. Pri tome vodite računa o dubini umetanja od 4 cm i udaljenosti od zida kuće.

Kod uskih prijelaza krovova, dva koljena se izravno spajaju pomoću spojnice za koljena.

Marley okomite žlijebove kao i krovne oluke skratite finom pilom.

Savjet: kako biste dobili ravan rez koristite utorni pretinac. Očistite rezne krajeve posebno kod ugradnje Marley-jevog skupljača oborinskih voda jer se tako poboljšava učinak sakupljanja.

Pričvršćivanje cijevi se postiže cijevnim praporcima koje možete pričvrstiti na stup terase uz pomoć usadnica. Pri tome ne treba miješati praporke učvršćivanja i praporke odvajanja.

Praporkom učvršćivanja  osigurajte okomiti žlijeb na gornjem kraju. Zatim, montirajte okrugli vijak na bočnoj spojnici.  Tako ćete pričvrstiti okomiti žlijeb. Razmak praporaka: 2,00 do 2,50 m.

Praporkom odvajanja okomiti žlijeb se provodi kroz sredinu ili na donjem kraju. Pri tome se montira okrugli vijak između spojnica. Tako se cijev može pomijerati u praporku te se mogu izjednačiti izmjene u dužini koje nastaju zbog promjene u temperaturi.

Za odvod ili sakupljanje oborinskih voda ugradite poklopac odvoda vode u okomiti žlijeb.

Izravno na potporanj odvoda možete ugraditi izbacivač za usmjeravanje oborinskih voda.

  • Krovni oluk stvara lijepi zaključak krova i sigurno odvodi vodu. Oborinska voda se sakuplja i dalje koristi za polijevanje vrta. 

    Sada može padati kiša!


    Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: